דף הבית >> מכרזים
 

דיני מכרזים:
 
למשרד ניסיון רב בייצוג מול ועדות המכרזים, הגשת השגות על החלטות ועדת המכרזים ועל תוצאות מכרזים וניהול הליכים משפטיים בנוגע למכרזים. כמו כן, למשרד ניסיון רב בטיפול בהכנה ועריכה של מכרזים. עורך דין גיל להב שימש למעלה מעשור כיועץ משפטי לועדת מכרזים ממשלתית, וניהל למעלה מאלף מכרזים מסוגים שונים. כיום המשרד הוא בין המובילים בתחום דיני המכרזים, והוא מייצג תאגידים ופרטיים מול משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, קופות חולים וגופים ציבוריים, וכן נותן שירותים משפטיים לגופים ציבורים בהכנה ועריכת מכרזים ציבוריים. בין השירותים הניתנים:
לעניין השתתפות במכרז ותוצאות המכרז -
 
א. בדיקת מפרט המכרז, והגשת השגות על תנאים שיש בהם לקפח את מגיש ההצעה, למנוע ממנו להגיש הצעה למכרז, תיקון טעויות במפרט המכרז שיש בהם לפגוע במציע במידה ויזכה, וזאת לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 
ב. סיוע ויעוץ לגורמים המקצועיים בתאגיד בהכנה והגשת הצעות למכרז. הגשת הצעה מיטיבה בשים לב לדרישות המכרז ונוסחאות השקלול בין מחיר ואיכות, סוג המכרז ואפשרויות ניהול מו"מ, מכרז מקוון וכד'. שמירה על סודות מסחריים של החברה במסגרת מענה למכרז ומניעת חשיפתם.
 
ג. בדיקת ההצעה המוגשת על ידי החברה והתאמתה למפרט המכרז ולתנאי הסף במכרז. לעתים קרובות הצעות נפסלות בשל טעויות קטנות, דוגמת ערבות שאינה תואמת את דרישות המכרז, אי צירוף האישורים הנדרשים, אי מילוי, או טעויות במילוי וכד'.
 
ד. התמודדות עם השגות או עתירות של תאגידים אחרים כנגד זכיית התאגיד במכרז. לחלופין, במקרה שהצעה אחרת זכתה, המשרד מתמחה בבדיקת הצעות זוכות ומציאת פגמים בהצעה, או בהחלטות וועדת המכרזים, שיש בהם להביא לפסילת ההצעה, או המכרז.
 
לעניין הכנת מכרזים-
   
ה. סיוע ויעוץ לגורמים המקצועיים בהכנת המכרז -  תנאי סף, שקלול מחיר ואמות מידה, פגש מציעים, ניהול מו"מ, צירוף טיוטת חוזה וכד'. לעניין זה חשוב לציין, כי למשרד ניסיון רב בבנייה משפטית וכלכלית נכונה של המכרז באופן שמחד יביא לקבלת ההצעות המטיבות עם מפרסם המכרז ומאידך ימנע הליכים משפטיים מיותרים.
לייבסיטי - בניית אתרים