הגשת הצעה למכרז באיחור:
מה דינה של הצעה שהוגשה באיחור למכרז? האם משנה שהיה פקק? תאונה? האם ועדת המכרזים יכולה לאשר הצעה שהוגשה באיחור למכרז?
 
על אף שנקבע בתקנות חובת המכרזים שאין לקבל הצעה שהוגשה באיחור למכרז, היה מי שסבר שניתן לקבל הצעות שהוגשו באיחור. לעניין זה, גם בתי משפט וגם מלומדים סברו כי בנסיבות מסוימות וכאשר מדובר באיחור לא רב, נתון לועדת המכרזים שקול הדעת האם לקבל הצעה שהוגשה למכרז באיחור או שמא לפסול אותה.
כך לדוגמא, אושרו מפעם לפעם, הצעות שהוגשו באיחור קטן שנבע מפקק תנועה, עיכוב בהוצאת הערבות הבנקאית על ידי הבנק, עיכוב בכניסה לבניין שבו מוצבות תיבות המכרזים וכד'. מנגד במקרים דומים אחרים נטו חלק מועדות המכרזים ובתי המשפט לפסול הצעות שהוגשו באיחור, כאמור.
בפרשת חרכוש קבע בית המשפט העליון, כי יש לתת פרשנות דווקנית להוראת תקנות חובת המכרזים לעניין זה וכי אין לקבל הצעה שהוגשה באיחור, תהיה מידת האיחור אשר תיהיה.
לאור זאת, ניתן היום ואף ראוי לעשות כן, לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החלטת ועדת מכרזים לקבל כהצעה זוכה, הצעה אשר הוגשה באיחור. כיום, שקול הדעת של ועדת המכרזים לקבל הצעות אשר הוגשו באיחור כמעט ואינו קיים עוד, ועל ועדת המכרזים לפסול הצעות אשר הוגשו באיחור למכרז.
האמור לעיל, אינו חל במקרה והחליט מפרסם המכרז והודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות גם אם הדבר נערך בסמוך למועד המקורי שנקבע לעניין זה.

פורסם ב - http://www.articles.co.il/article.php?id=65230
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים