דף הבית >> דיני חקלאות


עו"ד גיל להב עבד שנים רבות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר והוא מייצג היום ארגונים חקלאיים, מועצות ייצור חקלאיות, וכן קיבוצים, מושבים, תאגידים חקלאיים ופרטיים. המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני החקלאות וכן בניהול תביעות משפטיות, עתירות מינהליות ועתירות לבג"צ.

בין הנושאים המטופלים:

הקצאת מכסות בתחום החקלאות, לרבות עובדים זרים, מים, שטחי מרעה, מכסות לייצור חלב, רישיונות לדייג, ומכסות לייצור בענף הלול.

עריכת הסכמי שותפות, הסכמי מייסדים, הקמה או פירוק של תאגיד או שותפות. 

קבלת היתרי בנייה למבנים חקלאיים.

קביעת תקן נחלות, איוש נחלות, ייצוג מול ועדת פרוגרמות, וועדת קרקעות ורשות מקרקעי ישראל.

ייצוג מול רשות מוסמכת לפי חוק ההתיישבות ועריכת הסכמי שותפות לצורך קבלת היתר לשימוש חורג.

ייצוג מול מועצות ייצור חקלאיות וארגונים חקלאים.


תביעות מול הקרן לנזקי טבע בחקלאות וחב' ביטוח פרטיות בגין העדר פיצוי או פיצוי חלקי.

תביעות בגין נזקים לבעלי חיים  בעקבות טיפול רשלני, מחדלים, חיסונים או השמדה בשל מחלות בעלי חיים.

תביעות מול מרכזי מזון בגין אספקת תערובת שלא בהתאם להוראות החוק.

תביעות בגין נזקים לצומח, או לבעלי חיים בעקבות ריסוסים והדברות. 

תביעות לסילוק פולשים לרבות תביעות אזרחיות בגין נזקי פלישה באמצעות בעלי חיים או באמצעות צומח. 

תביעות בגין נזקי גניבות.

תביעות בגין נזקים בעקבות ריסוסים מן האוויר שבוצעו על ידי מועצת הצמחים, מועצות אזוריות או רשויות ניקוז.

ליווי בהגשת בקשות לתמיכות, או דחיית בקשה לתשלום תמיכה.

סכסוכים מול האגודה ו/או בין חברי האגודה.

תביעות בעקבות קיצוץ מכסות מים ו/או אספקת מים באיכות שונה מהנדרש ו/או בגין תעריף חיוב.


 
לייבסיטי - בניית אתרים