דף הבית >> מכרזים
 

דיני מכרזים:
 
למשרד ניסיון רב בייצוג מול ועדות המכרזים, הגשת השגות על החלטות ועדת המכרזים ועל תוצאות מכרזים וניהול הליכים משפטיים בנוגע למכרזים. כמו כן, למשרד ניסיון רב בטיפול בעריכת מפרטי מכרזים, קביעת תנאי סף ופרמטרים של "איכות". עורך דין גיל להב שימש למעלה מעשור כיועץ משפטי לועדת מכרזים ממשלתית, וניהל למעלה מאלף מכרזים מסוגים שונים.  כיום המשרד הוא בין המובילים בתחום המכרזים, והוא מייצג חברות ופרטיים מול משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, קופות חולים וגופים ציבוריים. בין השירותים הניתנים:
לעניין השתתפות במכרז ותוצאות המכרז -
 
א. בדיקת מפרט המכרז והגשת השגות על תנאים שיש בהם לקפח את מגיש ההצעה, למנוע תחרות הוגנת או טעויות במפרט המכרז, וזאת לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 
ב. סיוע ויעוץ לגורמים המקצועיים בהכנה והגשת הצעות למכרז. הגשת הצעה מיטיבה עם החברה בשים לב לדרישות המכרז ונוסחאות השקלול בין מחיר ואיכות, מכרז עם אפשרות לניהול מו"מ, מכרז מקוון וכד'. שמירה על סודות מסחריים של החברה במסגרת מענה למכרז ומניעת חשיפתם.
 
ג. בדיקת ההצעה המוגשת על ידי החברה והתאמתה למפרט המכרז ולתנאי הסף במפרט. לעתים הצעות נפסלות על טעויות קטנות, דוגמת ערבות שאינה תואמת את דרישות המכרז, אי צירוף האישורים הנדרשים, אי מילוי או טעויות במילוי וכד'.
 
ד. התמודדות עם השגות או עתירות של חברות אחרות כנגד זכיית החברה במכרז. לחלופין, במקרה שהצעה אחרת זכתה, המשרד מתמחה בבדיקת הצעות זוכות ומציאת פגמים בהצעה שיש בהם להביא לפסילת ההצעה.
 
לעניין הכנת מכרזים-
   
ה. סיוע ויעוץ לגורמים המקצועיים בהכנת המכרז -  תנאי סף, שקלול מחיר איכות, פגש מציעים, ניהול מו"מ, צירוף טיוטת חוזה וכד'. לעניין זה חשוב לציין, כי למשרד ניסיון רב בבנייה משפטית וכלכלית נכונה של המכרז באופן שמחד יביא לקבלת ההצעות המטיבות עם מפרסם המכרז ומאידך ימנע הליכים משפטיים מיותרים.
לייבסיטי - בניית אתרים