דף הבית >> דיני חקלאות


עו"ד גיל להב עבד שנים רבות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר והוא מייצג היום ארגונים חקלאיים וכן מועצות ייצור חקלאיות. המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני החקלאות וכן בניהול תביעות משפטיות, עתירות מינהליות ועתירות לבג"צ.

בין הנושאים המטופלים:

הקצאת מכסות בתחום החקלאות, לרבות עובדים זרים, מים, שטחי מרעה, מכסות לייצור חלב ומכסות לייצור בענף הלול.

קבלת היתרי בנייה למבנים חקלאיים.

קביעת תקן נחלות, איוש נחלות, ייצוג מול ועדת פרוגרמות וועדת קרקעות ומינהל מקרקעי ישראל.

ייצוג מול רשות מוסמכת לפי חוק ההתיישבות ועריכת הסכמי שותפות לצורך קבלת היתר לשימוש חורג

ייצוג מול מועצות ייצור חקלאיות וארגונים חקלאים.

תביעות בעקבות קיצוץ מכסות מים ו/או אספקת מים באיכות שונה מהנדרש.

תביעות מול הקרן לנזקי טבע בחקלאות וחב' ביטוח פרטיות בגין העדר פיצוי או פיצוי חלקי.

תביעות בגין נזקים לבעלי חיים  בעקבות טיפול רשלני, מחדלים, חיסונים או השמדה בשל מחלות בעלי חיים.

תביעות מול מרכזי מזון בגין אספקת תערובת לא מתאימה

תביעות בגין נזקים בעקבות שימוש בחומרי הדברה לצומח על פי הנחיות מדריכי שה"מ.

תביעות לסילוק פולשים לרבות תביעות אזרחיות בגין נזקי פלישה באמצעות בעלי חיים או באמצעות צומח. 

תביעות בגין נזקי גניבות.

רשיונות לדייג, מענקים לדייגים ופיצויים בגין הפסקת הדייג.

תביעות בגין נזקים בעקבות ריסוסים מן האוויר שבוצעו על ידי מועצת הצמחים, מועצות אזוריות או רשויות ניקוז.
לייבסיטי - בניית אתרים